Wiedza

Zapraszamy do zapoznania się wiedzą na temat przydomowej hodowli drobiu. W artykułach zamieszczonych na stronie oraz w instrukcji chowu można znaleźć podstawowe informacje na temat organizacji i prowadzenia hodowli przydomowej drobiu ogólnoużytkowego. Znajdziemy informację na temat walorów odżywczych jaj i mięsa drobiowego, zasad odchowu młodych kurcząt oraz prowadzenia stada w czasie nieśności. Wiedza ta jest niezbędna szczególnie osobom pragnącym prowadzić większe stada o liczebności powyżej 50 sztuk.

  • Kurczęta odchowane w chowie przydomowym jako źródło zdrowej żywności
  • Zasady pielęgnacji kurcząt odchowanych
  • Zasady hodowli kur niosek po 16 tygodniu życia w systemie przydomowym
  • Rasy kur przeznaczone do chowu przydomowego
  • Comments are closed.