Hodowla kur w okresie nieśności

Zasady hodowli kur niosek po 16 tygodniu życia w systemie przydomowym.

W artykule przedstawię kilka praktycznych zasad chowu kur niosek w systemie przyzagrodowym. Określę wymagania środowiskowe pomieszczenia, niezbędny sprzęt do pojenia i karmienia, zasady budowy gniazd do znoszenia jaj, sposób wprowadzania kur w nieśność oraz zasady żywienia. Dla kur niosek po 16 tygodniu życia zmienia się kilka parametrów. Ilość kur na metr kwadratowy to 4 do 6 sztuk. Sprzęt do karmienia i pojenia powinien być umieszczony na takiej wysokości, by brzeg karmidła lub poidła wypadał na wysokości grzbietu ptaka. Takie ustawienie sprzętu zabezpiecza przed nadmiernym rozsypywaniem mieszanki paszowej z karmideł i wychlapywaniem wody z poideł. Niezwykle ważnym elementem wyposażenia kurnika są gniazda do znoszenia jaj. Przykładową konstrukcję gniazda przedstawia rysunek obok, jedno gniazdo przeznaczone jest 4 sztuki kur. Gniazdo powinno być umieszczone w kącie, bokiem lub tyłem do źródła światła i wejścia do kurnika.
Czasem słyszymy poglądy o tym, że tylko kury z wylęgów w marcu dobrze się niosą.

,Poglądy te spowodowane są tym, że naturalna długość dnia od tego okresu układa się zgodnie z wymaganiami kurcząt a później kur. Hodowca korzystający z kurcząt wylężonych w późniejszym okresie może skorzystać z tańszego i łatwiejszego odchowu późniejszych kurcząt, jednocześnie po 16 tygodniu życia wydłużając naturalny dzień świetlny światłem sztucznym. W życiu kur niosek okres po 16 tygodniu jest niezwykle ważny, gdyż decyduje o terminie i sposobie wejścia w nieśność. Okres ten wymaga od hodowcy zwrócenia szczególnej uwagi na rozwój stada. Kura w tym okresie powinna otrzymywać pasze o wyższym poziomie białka (ok.16%) i dodatkowo należy w kurniku umieścić pojemnik z kredą paszową zmieszaną z piaskiem do uzupełnienia składników mineralnych niezbędnych do produkcji skorupy jaj. Jeśli zauważamy słabszą kondycję stada możemy dodatkowo podać preparat witaminowy zawierający witaminy A,D,E. Decydujące o terminie wejścia w nieśność zdrowego stada kur jest dawkowanie światła. Światło pobudza przysadkę mózgową kury do wydzielania hormonalnego, które wywołuje tworzenie się i dojrzewanie pęcherzyków jajowych.

Po 16 tygodniu życia kura potrzebuje 10 godzin dziennie światła o natężeniu około 20 lm/metr kwadratowy (żarówka led 4W na 15 metrów kwadratowych). Stado 18 tygodniowe powinno mieć 12 godzin światła na dobę, należy pamiętać, że natężenie światła w pochmurny jesienny dzień jest niewystarczające i powinno być zapalone światło sztuczne, maksymalna długość dnia świetnego to 14 do 15 godzin na dobę. Nigdy nie należy skracać w okresie nieśności czasu dnia świetlnego.
Żywienie w okresie nieśności kur niosek powinno zapewnić dostateczną ilość składników odżywczych na budowę jajka i potrzeby bytowe kury. W okresie lata i jesieni, przy dobrym wybiegu jest możliwe wyżywienie kur bez udziału mieszanek gotowych. Okres zimowy wymaga uzupełniania dawki żywieniowej mieszankami pełnoporcjowymi lub uzupełniającymi (koncentraty). Niektóre wytwórnie pasz przygotowały programy żywienia dla chowu przydomowego. Mieszanki tego typu wykonane są z podstawowych surowców, pozbawione są dodatków stosowanych w przemysłowej produkcji jaj, stanowią doskonałe uzupełnienie pasz gospodarskich.

Comments are closed.